3D TISK

vytiskni co vidis

Logo

The future is already here - It's just not very
evenly distributed

- William Gibson -

 

PŘÍPRAVA Zašlete na naší emailovou adresu váš 3d model ve formátu STL.
1. Počítačový model musí být JEDEN UZAVŘENÝ a SPOJENÝ objekt.
2. Vše co není určeno k tisku ze souboru smažte. V modelu nesmí být duplikované plochy, hrany, spoje.
3. Model vyrovnejte tak, aby jeho spodní plocha měla stejnou výškovou souřadnici. Spodní hranu umístěte do počátku 0,0,0.
(Podstava celého modelu je ve stejné rovině – půdorysně.)
4. Funkčnost modelu můžete ověřit pomocí jednoduchého freeware software NetFabb. Model exportujte do STL a pak vložte do programu NetFabb. Model je chybný pokud v rohu vpravo dole svítí červený vykřičník. Pokud vykřičník nesvítí model je připraven k tisku.
CENA – spotřeba materiálu: — Kč/g
– provoz stroje: — Kč/hod.
– příprava modelu: — Kč/hod.
MATERIÁL ABS plast (bílá, červená, modrá)
VLASTNOSTI hustota: 1040 kg/m3
pevnost v ohybu: 61 Mpa
pevnost v tahu: 36 Mpa
modul pružnosti v tahu: 2413 Mpa
modul pružnosti v ohybu: 2317
Mpa tažnost: 4%
maximální teplota okolí: 99°C
koeficient teplotní roztažnosti  8.46E-5 mm/mm/°C
teplotní deformace (1,8 Mpa): 82 °C
teplotní deformace (0,5 Mpa): 96 °C
zdroj: Mediacopy
PRINTER RepRap Mendel Prusa i3. Průměr trysky je 0,4 mm. Velikost námi využitelné plochy je 18x18x18cm. Při větší velikosti modelu,
je nutné model rozdělit na více menších částí.